อัตลักษณ์ของโรงเรียน

                                                 ต้นกล้าพันธุ์ดี

 

      ต้นกล้าพันธุ์ดี  หมายถึง นักเรียนสาธิตมัธยม มาจากครอบครัวที่อบอุ่น บิดามารดาและผู้ปกครองเลี้ยงดูและให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาเล่าเรียนมาอย่างดียิ่ง จนทำให้บุตร - ธิดา เจริญเติบโตพร้อม ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และมีสังคมที่ดี "นักเรียนสาธิตมัธยม คือ ต้นกล้าพันธุ์ดีที่กำลังเจริญเติบโต"

Visitors: 1,219,594