โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

    ประกาศ

 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

  รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

 

 

 ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ปีการศึกษา 2561

 

 

 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 

ประกาศคณะครุศาสตร์  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิตมัธยม  

ตารางเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนสาธิตมัธยม  เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม3) 

ประกาศโรงเรียนสาธิตมัธยม  เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม2)  

ประกาศโรงเรียนสาธิตมัธยม  เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)  

ประกาศโรงเรียนสาธิตมัธยม  เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560  

 ผลคะแนนการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมัธยม  ประจำปีการศึกษา 2560

 ประกาศโรงเรียนสาธิตมัธยม เรื่อง กำหนดการมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะครุศาสตร์  เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

 

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

  

 

 

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre-ม.1 โรงเรียนสาธิตมัธยม (รอบเช้า)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre-ม.1 โรงเรียนสาธิตมัธยม (รอบบ่าย)

 

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

 

 

รายชื่อนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2559  ชั้น ม.1/1  

รายชื่อนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2559  ชั้น ม.1/2-4

รายชื่อนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2559  ชั้น ม.2

รายชื่อนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2559  ชั้น ม.3

รายชื่อนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2559  ชั้น ม.4

รายชื่อนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2559  ชั้น ม.5

รายชื่อนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2559  ชั้น ม.6

 

แจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2559 

 

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยมที่สอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประจำปี 2559 ได้

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 428,271