โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

    ประกาศ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  

ตางรางเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2560  

ประกาศคณะครุศาสตร์  เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561   

ประกาศคณะครุศาสตร์  เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)  

ประกาศคณะครุศาสตร์  เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  ปีการศึกษา 2561

ประกาศผู้ได้รับรางวัลจากการสอบ PRE - ม.1  ประจำปีการศึกษา 2561 

ผลการสอบ PRE-ม.1  ประจำปีการศึกษา 2561  

ผลการสอบ PRE-ม.1  ประจำปีการศึกษา 2561  ลำดับที่ 1-100 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre - ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบเช้า) 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre - ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบบ่าย) 

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 

ประกาศคณะครุศาสตร์  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิตมัธยม  

ตารางเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนสาธิตมัธยม  เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม3) 

ประกาศโรงเรียนสาธิตมัธยม  เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม2)  

ประกาศโรงเรียนสาธิตมัธยม  เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)  

ประกาศโรงเรียนสาธิตมัธยม  เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560  

 ผลคะแนนการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมัธยม  ประจำปีการศึกษา 2560

 ประกาศโรงเรียนสาธิตมัธยม เรื่อง กำหนดการมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะครุศาสตร์  เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 576,181