โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 13-19 ตุลาคม 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยม ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-ญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น
Visitors: 1,063,320