โรงเรียนสาธิต มรภ.เลย มาศึกษาดูงาน  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

Visitors: 985,420