โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

 

 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่1 ประจำปี 2557

      ม.1       ม.2       ม.3        ม.4         ม.5        ม.6 

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557

  

รางวัลคนเก่ง

                               การแข่งขันทักษะและความสามารถทางวิชาการ "โครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้"  

   

การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME)      โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ บัณฑิตแนะแนว

 

กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม"

 

  

ข้อมูลย้อนหลัง

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เฉพาะนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยมเดิม)

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2557 

ประกาศผลสอบเข้าเรียน ปีการศึกษา 2557   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศผลการสอบ Pre-ม.1   ประจำปี 2557  ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 26 พ.ย. 2556 ณ โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ประกาศโรงเรียนสาธิตมัธยม  เรื่อง ผลการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการสาธิตอยุธยาวิชาการครั้งที่ 2

 

 

 

 

Visitors: 57,814