โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศ

การรับนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนสาธิตมัธยม ปีการศึกษา 2558

 

 

 

 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่1 ประจำปี 2557

      ม.1       ม.2       ม.3        ม.4         ม.5        ม.6 

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557

  

รางวัลคนเก่ง

                               การแข่งขันทักษะและความสามารถทางวิชาการ "โครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้"  

   

การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME)      โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ บัณฑิตแนะแนว

 

กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม"

 

 

Visitors: 62,982