โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์   สายคณิตศาสตร์-ภาษาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์   สายคณิตศาสตร์-ภาษาศาสตร์

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์   สายคณิตศาสตร์-ภาษาศาสตร์

 

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

(หมายเหตุ:ใช้ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 12 ธันวาคม 2557)

 

 ประกาศ

การรับนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนสาธิตมัธยม ปีการศึกษา 2558

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

  

 

 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่1 ประจำปี 2557

      ม.1       ม.2       ม.3        ม.4         ม.5        ม.6 

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557

  

รางวัลคนเก่ง

                               การแข่งขันทักษะและความสามารถทางวิชาการ "โครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้"  

   

การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME)      โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ บัณฑิตแนะแนว

 

กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม"

 

 

Visitors: 66,320