โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

ปฏิทินนักเรียน

1-30 เมษายน 57   เรียนปรับพื้นฐาน นักเรียน ม.1 ใหม่

4 เมษายน 57        กิจกรรมอำลาอาลัย ม.3 และ ม. 6

                              นักเรียนทุกระดับชั้นรับผลการเรียน

26 เมษายน 57      งานศิษย์เก่า

19 พฤษภาคม 57  เปิดภาคเรียนที่ 1/57 

รางวัลคนเก่ง

                               การแข่งขันทักษะและความสามารถทางวิชาการ "โครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้"  

   

การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME)      โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ บัณฑิตแนะแนว

 

กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม"

 

  

ข้อมูลย้อนหลัง

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เฉพาะนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยมเดิม)

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2557 

ประกาศผลสอบเข้าเรียน ปีการศึกษา 2557   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศผลการสอบ Pre-ม.1   ประจำปี 2557  ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 26 พ.ย. 2556 ณ โรงเรียนสาธิตมัธยม 

ประกาศโรงเรียนสาธิตมัธยม  เรื่อง ผลการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการสาธิตอยุธยาวิชาการครั้งที่ 2

 

 

 

 

Visitors: 47,188