โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

    ประกาศ

 

ตารางเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยมที่สอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประจำปี 2559 ได้

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 294,450