โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

ประกาศ

 ผู้ได้รับรางวัลจากการสอบ Pre-ม.1 ประจำปีการศึกษา 2558

 

ผลการสอบ Pre-ม.1 ประจำปีการศึกษา 2558 ฉบับแก้ไข

ผลการสอบ Pre-ม.1 ลำดับที่ 1- 100

 

 ประกาศ

การรับนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนสาธิตมัธยม ปีการศึกษา 2558

  

ตารางเรียน

เริ่มใช้ 15 ธ.ค. 2557 เป็นต้นไป

  

 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์   สายคณิตศาสตร์-ภาษาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์   สายคณิตศาสตร์-ภาษาศาสตร์

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์   สายคณิตศาสตร์-ภาษาศาสตร์

 

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

(หมายเหตุ:ใช้ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 12 ธันวาคม 2557)

 

รางวัลคนเก่ง

                               การแข่งขันทักษะและความสามารถทางวิชาการ "โครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้"  

   

การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME)      โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ บัณฑิตแนะแนว

 

กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม"

 

 

Visitors: 84,526