โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

    ประกาศ

 

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

 

 

รายชื่อนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2559  ชั้น ม.1/1  

รายชื่อนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2559  ชั้น ม.1/2-4

รายชื่อนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2559  ชั้น ม.2

รายชื่อนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2559  ชั้น ม.3

รายชื่อนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2559  ชั้น ม.4

รายชื่อนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2559  ชั้น ม.5

รายชื่อนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2559  ชั้น ม.6

 

แจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยมที่สอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประจำปี 2559 ได้

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 331,547