โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

    ประกาศ

 

 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต

 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

 

ตารางเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 (แก้ไข) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยมที่สอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประจำปี 2559 ได้

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 316,759