โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

ประกาศ 

ผลคะแนนสอบเข้า ม.1  ปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้ที่สอบได้ตัวจริงในการสอบเข้า ม.1  ปีการศึกษา 2558 (เรียงตามลำดับที่สอบได้)

ประกาศคณะครุศาสตร์  เรื่องผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ ที่ 16 มกราคม 2558

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ฉบับล่าสุด(หมายเหตุ:เริ่มใช้ตั้งแต่ 29 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป)

 รางวัลคนเก่ง

                               การแข่งขันทักษะและความสามารถทางวิชาการ "โครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้"  

   

การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME)      โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ บัณฑิตแนะแนว

 

 

 

 

Visitors: 124,923